Το ΕGuard είναι ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρησης υπηρεσιών και φρουρήσεων το οποίο είναι πρότυπο στον χώρο και το χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείες φύλαξης. Η Active Solutions ενεργά το υποστηρίζει και το εξελίσσει μέρα με την μέρα σε συνεχή συνεργασίαα με τον πελάτη μας!

2018-06-07T13:04:50+00:00